Saturday, January 16, 2010

Tahun 2009 ditutup dengan aktiviti fotography bersama-sama forumer Digital Mukmin...satu trip Grand Outing diadakan. Tempat yang menjadi lokasi kami ialah, Kuiala Lumpur, sekitar Chow Kit, Central Market, terus ke Putrajaya untuk hari pertama. Bagi hari kedua, kami Zoo Negara iaitu penutup bagi tahun 2009 pada 31 Disember...

No comments:

Post a Comment